چطور نه بگوييم و در جواب بله بشنويم (بهره‌گيري از قدرت نه مثبت براي رسيدن به خواسته‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نه مثبت نشان‌دهنده پيوند دو كلمه بنيادي در زبان است بله و نه مشكل اصلي دنياي ما اين است كه نه‌هاي ما از بله‌هاي ما طلاق گرفته‌اند. بله بدون نه، فقط تسكيني موقتي است، و نه بدون بله، جنگ است. بله بدون نه احساس رضايت شخصي فرد را از خودش نابود مي‌كند، در حالي كه نه بدون بله، رابطه شخص را با ديگران نابود مي‌سازد. ما همزمان به بله و نه نياز داريم، بله كلمه كليدي براي جمع است و نه، كلمه‌اي كليدي براي فرديت. بله كلمه كليدي برقراري پيوند است و نه، كلمه‌اي كليدي براي محافظت. بله كلمه كليدي براي صلح است و نه، كلمه كليدي براي عدالت. بزرگ‌ترين هنر اين است كه ياد بگيريم اين دو را با هم يكي كنيم. بله و نه را به عقد يكديگر درآوريم. اين راز دفاع از خود و نيازهاي خود است، بدون نابود كردن توافق‌هاي باارزش و رابطه‌هاي گرانقدر. اين چيزي است كه نه مثبت به دنبال آن است.

قیمت محصول:

59,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: