چشم سوم (درباره عرفان تبتي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تبت سزمين راز و جادو همواره يك چيستان بوده است. مسافران ديدارگر اين بام دنيا درباره طبيعت دست نخورده و شگفت‌انگيز اين سرزمين چيزها نوشته‌اند، اما هيچ زباني نتوانسته آن را به درستي باز نموده و اثري را كه به آدمي مي‌نهد برشمارد. مي‌بايست آنجا بود، بلند‌ي‌اش را دريافت، هداي پاك و بسيار خشكش را فرو داد....

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: