چرا حال انسان امروزي خوب نيست (روش‌هاي موثر براي مواجهه با سايه‌هاي فردي معنوي اجتماعي و سازماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما مقام افتخارآميز ذاتي‌مان را كه به آن فراخوانده شده‌ايم از دست داده و ترك كرده‌ايم. اين موضوع انكارناپذير است. جامعه ما ديگر اجازه نمي‌دهد به خود نگاه كنيم و نتيجه دلخواه‌مان برسيم. واضح است كه انسان امروزي چنانچه يونگ مي‌گويد در جست و جوي روح است. بنابراين زمان آن رسيده است كه بازگشت كنيم، بازگشتي به خود حقيقي‌مان. در اين كتاب كوشش كرده‌ايم چگونگي اين بازگشت را نشان دهيم. كتاب چرا حال انسان امروزي خوب نيست بر اساس تئوري سايه مربوط به روانكاو شهير سوييسي، كارل گوستاو يونگ، توسط دكتر مايكل روث، فارغ‌التحصيل دانشگاه آكسفورد نوشته شده.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: