پي‌نكته‌هايي بر جامعه‌شناسي خودماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين قدر از محاسن ما سخن گفته‌اند كه دليلي نديدم من هم چنين كاري را صورت دهم . پس تصميم گرفتم معايب خودمان را برشمرم. تا به حال ما تبريكات فراواني براي هم فرستاده‌ايم. واقعا چگونه مي شود يك نفر نداند كه مشكل دارد و مشكلش را نشناسد و آن وقت توقع داشته باشد كه مشكلش حل شود؟ اين به معجزه شبيه است. ما مشكل جدي داريم. ما به هر دليلي زيادتر از ملل ديگر دروغ مي‌گوييم. تملق اگرچه خوشايند نيست تك تك خودمان مي‌دانيم چقدر تملق مي گوييم . ما ترس بي‌جاي فراوان داريم فرهنگ اعتراض هم در ما وجود ندارد و اين در بسياري مواقع تبديل شده به ظلمي براي دولت‌ها وحكومت‌هايي كه بر ما حكومت كرده‌اند. من قصد ندارم وارد سياست بشوم ولي بسياري از مردم از شدت ترس و خود سانسوري كارهايي مي‌كنند و در خلوت آن را به حكومت‌هايي كه بالاي سرشان است نسبت مي دهند. در صورتي كه اينها معني اختناق را هنوز نمي‌دانند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: