پيشگيري از سوء استفاده جنسي از كودكان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر كودكان بياموزند: سوء استفاده جنسي چيست؟ راه‌هايي كه كودكان فريفته يا به دام انداخته مي‌شوند، كدام‌هاست؟ سوء استفاده جنسي تحت هيچ حالت و موقعيتي طبيعي و پذيرفته نيست و رازداري و كتمان در اين قبيل مسائل جايز نيست. مجاز هستند كه هر گونه لمس شدن ناخواسته را نپذيرند. نام افراد يا موسسات قابل اعتمادي را كه مي‌توانند،‌در صورت لزوم، به آنها مراجعه كنند، بدانند... اين برنامه به اهداف خود دست يافته است...

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: