پيام تن (خوددرماني بدون ورزش)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همين حالا، در همان‌جايي كه شما هستيد، خانه‌اي هست كه به نام شماست و شما تنها مالك آن هستيد. اما روزگار درازي است كه كليدهاي آن را گم كرداه‌ايد. از اين خانه بيرون مانده‌ايد و جز نماي خارجي آن را نمي‌شناسيد. در اين خانه سكونت نداريد. اين خانه كه جايگاه خاطره‌هاي بسيار دور و سركوب شده شماست تن خودتان است. اما شما مي‌توانيد كليدهاي تن خود را بازيابيد، مالك بدنتان شويد و سرانجام در آن سكونت گزينيد و در آنجا سلامتي، سرزندگي، آزادي و خودمختاري را كه خاص و متعلق به خود شماست، پيدا كنيد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: