پشتوانه‌هاي زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

باورهاي شما از كجا پديد مي‌آيند؟ ارزش‌هايتان از كجا سرچشمه مي‌گيرند؟ درست است، از پشتوانه‌هاي زندگي‌تان. اما اين واژه دهان‌پركن پشتوانه به چه معناست؟ پشتوانه‌ها همان تجربه‌هايي هستند كه در زندگي از سر گذرانده‌ايد. اين تجربه‌ها را مي‌توان به شيوه‌هاي گوناگون تقسيم‌بندي كرد. كه در اين كتاب به آنها پرداخته‌ايم.

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: