پرورش هوش اخلاقي (7 فضيلت اساسي كه براي درست رفتار كردن بايد آموخت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به بررسي مفهوم ‹‹هوش اخلاقي›› اختصاص دارد كه يكي از مسائل تربيتي مهم در عصر حاضر است كه در روند پرشتاب جامعه كنوني، در حال فراموشي است. تاكيد بر رشد اخلاقي كودكان كه يكي از جنبه‌هاي مهم رشد است، از اهميت زيادي برخوردار است. زيرا در قرن حاضر، عوامل زيادي ارزش‌هاي اخلاقي كودكان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، عواملي كه بسياري از آنان از نظارت والدين و مسئولين تربيتي، خارج است. در كتاب حاضر، اين عوامل و روش‌هاي مهار كردن آن‌ها با دقت و موشكافي بسيار بررسي شده است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: