پايان 13 (مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك توفان مخوف، يك نوشيدني مشكوك، گله گوسفندهاي وحشي، يك قفس عظيم پرنده و رازي تكان‌دهنده راجع به والدين بودلرها، ماجراهاي كتاب آخر مجموعه بچه‌هاي بدشانس را تشكيل مي‌دهند.

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: