پايان‌هاي ضروري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به كار چه كساني بايد خاتمه دهيم، كدام كسب و كار را كنار بگذاريم، كدام رابطه را قطع كنيم و ...؟ مطالعه اين كتاب شما را به پاسخ صحيح رهنمون مي‌شود تا به اموري خاتمه دهيد كه سال‌ها سد راه شما بوده‌اند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: