يگانه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يگانه، سفري است فراز اقيانوس بي‌كران انتخاب‌هاي زندگي، سفري به راه درك و روشن‌بيني كه آشكار مي‌كند بشريت سراسر يك تن بيش نيست، يگانه پرسش‌هايي را پيش مي‌كشد كه پرسش‌هاي هميشگي بسياري از ما نيز هستند: چه مي‌شد اگر از اين راه نرفته و از راهي ديگر رفته بودم؟ چه مي‌شد اگر براي گذران زندگي انتخابي ديگر كرده بودم؟ اگر كوچيده بودم؟ اگر مانده بودم؟... و اگرهاي بي‌شمار ديگر. ريچارد باخ در يگانه جهان‌هايي بي‌شمار اما موازي را تصوير مي‌كند كه در هر يك از آن‌ها همتاياني را مي‌يابيم كه راهي ديگر رفته‌اند، راهي كه ما مي‌توانستيم رفته باشيم.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: