يادگيري بي‌تلاش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همة ما براي يادگيري از توانايي و ظرفيت وصف‌ناپذيري برخورداريم. تنها مشكل ما اين است كه نمي‌دانيم چگونه از مغز خود استفاده كنيم. اين كتاب شما را ياري مي‌كند تا شيوة بهره‌برداري از ابزارهاي يادگيري كه با آن زاده شده‌ايد و بهره‌گيري از آن را به دست فراموشي سپرده‌ايد، كشف كنيد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: