يادداشت‌هاي علوم اعصاب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي دانشجويان رشته روانشناسي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع اصلي درس «روانشناسي پزشكي و نوروپسيكولوژي» و «روانشناسي فيزيولوژيك و نوروپسيكولوژي» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. اميد مي‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهي، كليه علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند. اين كتاب شامل عناوين زير مي‌باشد: قسمت الف: سلولهاي عصبي قسمت ب: اساس الكتروفيزيولوژي قسمت پ: كار سيناپس قسمت ت: همكاري نورونها قسمت ث: نوروآناتومي قسمت ج: رمزگذاري نورونها قسمت چ: حس جسمي قسمت ح: حس بينايي قسمت خ: حس شنوايي قسمت د: حس‌هاي شيميايي: بويايي و چشايي قسمت ذ: حركت: عضلات و قشر مغز قسمت ر: مخچه و هسته‌هاي قاعده مغز قسمت ز: نوروآندوكرينولوژي و دستگاه عصبي خودكار قسمت ژ: انتقال عصبي توسط مونوآمينها قسمت س: مغز و رفتار قسمت ش: تشكيل دستگاه عصبي قسمت ص: يادگيري و حافظه قسمت ض: آسيب‌شناسي دستگاه عصبي...

قیمت محصول:

36,000 تومان


نظرات شما: