واكسيناسيون رواني كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه وقتي ما صاحب فرزندي مي‌شويم بدون اينكه كوچكترين اطلاعي از كليدهاي تربيتي او داشته باشيم، به روش آزمون و خطا، تربيت كودك را شروع مي‌كنيم و در اصل كليدهاي رفتاري آن را آن‌قدر دستكاري مي‌كنيم تا به آن تسلط يابيم. غافل از اينكه تسلط، آن‌هم به هر شيوه‌اي، تمام ساختار رواني كودك را در هم شكسته و از او هر چيز خواهد ساخت جز انساني با روان سالم.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: