واقعيت‌درماني نوين (مشاوره بر مبناي نظريه انتخاب)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

واقعيت‌درماني كه گلاسر پايه‌گذار آن بوده بر اصل انتخاب و مسئوليت تاكيد مي‌كند يعني افراد خودشان انتخاب مي‌كنند كه چگونه رفتار كنند بنابراين بايد مسئوليت انتخاب‌هاي خود را بعهده بگيرند وقتي افراد متوجه اين اصل مي‌شوند كه علت اصلي مشكلات خودشان هستند در جريان درمان همكاري بيشتري دارند و مسئوليت تغيير را نيز خودشان بعهده مي‌گيرند. در واقعيت درماني به گذشته، تشخيص، دارو و كاربرد آزمون‌ها توجه نمي‌شود و براي برطرف كردن مشكل برنامه‌اي را طرح‌ريزي مي‌كنند كه در اين برنامه تأكيد بر رفتار كنوني، زمان حال و پذيرش مسئوليت مي‌باشد كه درمانجو و درمانگر با كمك هم بر اجراي اين طرح و متعاقبا برطرف كردن مشكل مي‌پردازند. هدف مداوم واقعيت‌درماني، خلق يك رابطه مبتني بر نظريه انتخاب بين مراجع و درمانگر است. مراجعين از طريق تجربه اين رابطه رضايت‌بخش مي‌توانند چيزهاي زيادي درباره نحوه اصلاح روابط مشكل‌زاي خود كه آن‌ها را به سمت مشاور سوق داده است، بياموزند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: