هيچ اين‌جا مي‌هيچد (جستارهايي در نشانه‌شناسي تجربه فرافردي) گالينگور


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دانايان هر عصر تنها با زباني متناقض‌نما، پيچيده و مبهم رهروان را به اين راه اشارت مي‌نمودند. زباني كه ناآشنايان شايد آشفته و بي‌معنايش بيابند، بياني زبان‌گريز كه معنا را نه در خيال كه در حضور تو محقق مي‌كند.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: