هيچ‌كس كامل نيست (داستاني براي كودكان درباره كمال‌گرايي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابي كه پيش رو داريد، از مجموعه كتاب‌هايي است كه توسط انتشارات انجمن روانشناسي آمريكا تهيه شده و به گونه‌اي تخصصي و حرفه‌اي، در زمينه‌اي خاص به كودك كمك مي‌كند. يكي از رمزهاي اصلي تعليم و تربيت كودكان و فرزندان، سخن گفتن با زباني آشنا و قابل فهم براي آنان است. اين موضوع بخصوص در مورد كودكان كوچكتر اهميت بيشتري دارد و از همين روست كه قصه‌نويسي براي كودكان و قصه‌گويي براي آنها در همه فرهنگ‌ها مورد توجه و تاكيد بوده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: