هيپنوتراپي شناختي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مبنا در درمان شناختي است. دكتر داود، ضمن معرفي الگو‌هاي درماني گوناگون، يك شالوده نظري عالي از هيپنوتراپي بنا مي‌نهد. رويكرد متعادل و يكپارچة داود نسبت به روان‌درماني و هيپنوتيسم، ستودني است. او پس از رهنمود‌هاي مفصل و علمي از فنون هيپنوزيسمي در روان‌درماني، چگونگي كاربرد اين فنون در اختلال‌هاي اضطرابي، استرس، افسردگي، اختلال‌هاي عادتيو افزايش كيفيت زندگي را نشان‌ مي‌دهد. اين يك اثر متفكرانه، بينشمند، خلاقانه و مهم است كه در مورد علاقه وافر درمانگراني با جهت‌گيري‌هاي مختلف قرار خواهد گدفت كه به ارتقاي اثر‌گذاريش بر موارد دشوار درماني مي‌انديشند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: