هوش مالي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از برزگ‌ترين ضعف‌هاي نظام آموزشي كم‌توجهي به فراهم آوردن آموزش درباره امر مالي به دانش‌آموزان است. معلمان به نظر مي‌رسد فكر مي‌كنند پول نوعي ماهيت شبه ديني يا بت مانند دارد، باور دارند پول دوستي ريشه همه فسادهاست. دوست داشتن پول نيست كه بد و شيطاني است، نداشتن پول است كه باعث بدبختي و شرارت مي‌شود. اشتغال به كاري كه دوستش نداريم شيطاني است. سخت كار كردن و پول كمي درآوردن براي تامين خانواده‌مان بدبختي است. همه باور داريم زير بار قرض بودن بدبختي است، جدال بر سر پول شيطاني است و ارتكاب اعمال مجرمانه و غير اخلاقي براي به دست آوردن پول، شيطاني است. با اين حال پول في‌نفسه بد نيست. پول فقط پول است.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: