هوش اجتماعي فرزند خود را افزايش دهيم (سكوهاي پرش افراد براي كسب مهارت در مورد كودكان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي بسياري از كودكان امروزي، كاركردن با فناوري‌هاي پيچيده و سردرآوردن از آن‌ها، بسيار ساده‌تر است تا انجام دادن گفتگويي ساده ـ پژوهش آشكار است ـ هوش اجتماعي (آي‌كيو) بالا تضميني براي توفيق آينده در محل كار نيست. در دنياي ما كه جهان شمولي، ارتباط‌ها و پيوند رو به افزايش مي‌رود، براي همه كودكان، موفق شدن، هم از نظر آموزشي و هم اجتماعي، بسيار مهم و حياتي است. شماري از كودكان با غريزه‌هاي اجتماعي خوب به دنيا مي‌آيند، اما بسياري اين چنين نيستند. خبر خوب براي پدران و مادران آن است كه مهارت‌هاي اجتماعي را مي‌توان آموخت! هوش اجتماعي فرزند خود را افزايش دهيم، پدر و مادرها را با برنامه‌اي سفارش داده شده براي ياري دادن به فرزندانشان مجهز مي‌كند: ـ دريافتن سرنخ‌هاي اجتماعي ـ شركت كردن در گفت و شنود ـ نشان دادن خشم به گونه‌اي مناسب ـ برآمدن از عهده شوخي (از جمله زورگويي اينترنتي و مقابله با زورگويان اينترنتي) ـ داشتن احساس بهتر در مورد خودشان و پيوستن توفيق‌آميز به جمع ديگر كودكان

قیمت محصول:

28,000 تومان
اضافه به سبد

کالاهای مرتبط


نظرات شما: