هوش‌هاي چندگانه در كلاس‌هاي درس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بنا به گفته هاوارد گاردنر، هدف از آشنايي و فراگيري هوش‌هاي چندگانه (MI) آن است كه به تفاوت‌هاي بسيار موجود در ميان افراد، احترام گذاشته شود. مطالعات و پژوهش‌هاي اوليه او نشان داده است كه ذهن انسان از هفت مقوله هوش (زباني، منطقي - رياضي، مكاني، حركتي - جسماني، موسيقيايي، ميان‌فردي و درون‌فردي) تشكيل مي‌شود. ويراست جديد كتاب حاضر، اطلاعات سودمندي درباره هوش هشتم (هوش طبيعت‌گرا) و فصلي درباره احتمال وجود هوش نهم (هوش اگزيستانسيال يا وجودي) را فراهم آورده است تا آموزگاران را در تمامي سطوح براي كاربرد اين تئودي MI‌ در تدوين برنامه درسي،‌طرح درس، ارزشيابي، آموزش‌هاي خاص، مهارت‌هاي شناختي، فناوري آموزشي، روش تدريس و... ياري رساند. همچنين، ده‌ها نكته، نمونه و راهكار عيني را فراروي آموزگاران قرار داده است تا بتوانند از آن‌ها براي تحقق استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان استفاده كنند.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: