هوا هو چينگ (تعاليم نهايي لائوتسه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تائو به همه شكل‌ها، هستي مي‌بخشد، ليك خود بي‌شكل است. چون بخواهي از آن صورتي در ذهن بيافريني، از دست‌اش مي‌دهي. اين درست به مانند اين است كه با سوزن پروانه‌اي را بر ديواري بچسباني، پوسته و غلاف‌اش را به چنگ آورده‌اي، ليك پرواز از آن گريخته است. پس چرا به سادگي از تجربه كردن‌اش خرسند نباشي؟

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: