هنر گفتگو با هر كس در هر جا (مهارت‌هاي لازم براي موفقيت در شرايط مختلف)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چنانچه شما اين كتاب را براي خواندن انتخاب كرده‌ايد، به احتمال زياد يكي از كساني هستيد كه معتقديد توانايي گفتگوي روان و مناسب يكي از عوامل كليدي موفقيت شما در محل كار و شادماني شخصي‌تان است. من مي‌گويم حق با شماست و انتخاب درستي كرده‌ايد. كتاب هنر گفتگو با هر كس در هر جا بر پايه اين درك و فهم مشترك بنا شده است و بدون اينكه به چراي گفتگو كردن توجه داشته باشد، چگونگي آن را به شما مي‌آموزد.

قیمت محصول:

69,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: