هنر خوب بودن (راهي به سوي موفقيت و كاميابي در زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خوب و مهربان بودن، هميشه كار آساني نيست. اين كه به ديگران اجازه بدهيم تا راه خودشان را بروند، حتي اگر در اشتباه هم باشند و پيامد اعمالشان مخرب باشد، به معناي انساني خوب و مهربان بودن نيست. هم‌چنين، خوب بودن به اين معني نيست كه ديگران تا از ما سوء استفاده كرده و يا ما را وادار بكنند تا كاري را بر خلاف طبيعت خود، انجام بدهيم. بلكه خوب بودن، كيفيتي است و بايستي با احتياط هر چه بيشتر با آن برخورد كنيم.

قیمت محصول:

27,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: