هنر انسان شدن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنر انسان شدن مفاهيمي را طرح مي‌كند كه نه تنها مي‌تواند بر زندگي عامه مردم تاثير بگذارد، بلكه براي روان‌پزشكان، مشاوران آموزشي، مربيان و معلمان، گفتاردرمانگران، مديران و كارشناسان علوم سياسي نيز بسيار كاربردي است. ديدگاه اساسي راجرز در اين كتاب تحليل مفاهيمي مانند تحقق بخشيدن به خويشتن، فرايند انسان شدن و رشد است. راجرز از دنياي نوين كه با انسان همانند شي رفتار كرده و كرامت او را ناديده مي‌گيرد انتقاد مي‌كند. او همچون كودكي كه باطني پاك دارد با مشاهده جهاني كه به نابودي كشانده مي‌شود، دچار هراس شده و مي‌كوشد با توضيح مسائل و پيشنهاد راهكارهاي عملي از تنش ميان افراد، نژادها و كشورها بكاهد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: