هنر آرزو (كتابي عملي و جامع براي دست يافتن به آرزوها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب ياد مي‌گيري كه نقاط قوت خودت را كشف كني و ببيني چه مهارت‌هايي داري. ترس‌ها و احساسات منفي‌ات را به احساسات مثبت تبديل كني. مسيرت را در رسيدن به هدف ترسيم كني و تاريخ‌هاي مهم اين مسير را تعيين كني. نمودار پيشرفت روزانه‌ات را ترسيم كني. شبكه تماس و منابع لازم براي حمايت از خودت را خلق كني. به موفقيت عادت كني و هميشه موفق زندگي كني.

قیمت محصول:

16,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: