هندبوك تشخيص افتراقي اختلالات رواني دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده كتاب براي تشخيص افتراقي راه حلي ارايه مي‌دهد كه بر يك اصل اساسي و مسلم استوار است: پيچيدگي شخصيت انسان. همچنين؛ از ساختار دي اس ام فايو استفاده مي‌كند تا به روان‌پزشكان؛ روان‌شناسان باليني؛ و دانشجويان در تشخيص افتراقي اختلالات رواني كمك كند. درمانگران و دانشجوياني كه به يادگيري روان‌پزشكي يا روان‌شناسي باليني مشغولند. اين كتاب را بسيار مفيد خواهند يافت.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: