هم‌وابستگي ديگر بس است كسي نمي‌تواند حال ما را بد كند جز خودمان (چگونه كنترل‌كردن ديگران را رها كنيم و مراقبت از خود را شروع كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا در خانواده و اطرافيان شما، فردي وجود دارد كه درگير مشكلات او شده‌ايد؟ آيا مشكل او را مشكل خود مي‌دانيد، به‌طوري‌كه در تلاش نجات او هستيد؟ آيا سعي مي‌كنيد او را تغيير دهيد و فكر مي‌كنيد اگر او تغيير كند، حال شما بهتر مي‌شود و شاد و خوشبخت خواهيد شد؟ اگر چنين است، شما نيز ممكن است مانند بسياري ديگر كه در جريان مراقبت از ديگري و تغير دادن او، زندگي خود را ناديده گرفته و فراموش كرده‌اند، هم‌وابسته باشيد و به احتمال بتوانيد خود را در اين كتاب بازيابيد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: