هدف‌هاي رفتاري (براي تدريس و ارزش‌يابي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب «هدف‌هاي رفتاري براي تدريس و ارزش‌يابي» كه بر اساس نظريه رفتارگرايي و طبقه‌بندي هدف‌هاي تربيتي پرفسور بنيامين بلوم تاليف شده، حاوي رهنمودهاي عملي براي بيان هدف‌هاي رفتاري است. مؤلف با مشاهده طرح درس‌هاي معلمان و انجام بررسي‌هاي لازم، به اين نتيجه رسيده است كه اغلب معلمان در بيان هدف‌هاي رفتاري با اشكال مواجه مي‌شوند. به همين دليل با روشي بديع و ذكر مثال‌هاي عيني كوشيده است تا معلمان، ارزش‌يابان و برنامه‌ريزان درسي را ياري دهد. مترجم در چاپ اخير اين كتاب، مقدمه‌اي درباره نظريه رفتارگرايي نگاشته است تا خوانندگان با اساس و تاريخچه اين نظريه آشنا شوند. اين كتاب تاليف پرفسور نرمان اي گرونلند، استاد دانشگاه ايلي نوي است. مترجم كه در آن دانشگاه به تحصيل اشتغال داشته با كسب اجازه كتبي از مولف و با راهنمايي ايشان كتاب مزبور را ترجمه كرده است.

قیمت محصول:

3,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: