نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 2 (رويارويي با مسائل نظري و عملي تعليم و تربيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در جلد نخست كتاب حاضر، سعي بر آن بود تا چارچوبي نظري براي تربيت اسلامي فراهم شود. ضرورت اين امر، خود، از نابساماني و تشتتي نشات مي‌يافت كه در آثار مربوط به حوزه تعليم و تربيت اسلامي ملاحظه مي‌شود. آنچه در اثر مذكور مطرح شده‌است، مبنايي، هر چند موقت براي تربيت اسلامي فراهم مي‌آورد. در اين جلد، نظر بر آن است كه تربيت اسلامي، در زمينه‌اي عملي و كاربردي، يعني در رويارويي با مسائل تعليم و تربيت معاصر، مورد توجه قرار گيرد. مقصود از مفهوم عملي و كاربردي به ضرورت، معناي تحت‌اللفظي آن نيست بلكه در عرصه‌اي وسيع‌تر، مراد آن است كه تربيت اسلامي، در برابر چالش‌هاي نوين، ظاهر شود. از اين رو، چالش‌هاي مورد نظر، اعم از چالش‌هاي نظري و عملي است.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: