نيروي حقيقي آب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، ارتباط عميق و ابدي ما را با آب نشان مي‌دهد و ياد مي‌دهد چگونه با احترام گذاشتن به آب و نثار عشق و قدرداني به آن ارتعاشاتي شفابخش دريافت مي‌كنيم. اگر نگرش شما مثبت باشد، آب تغيير مي‌كند، شما تغيير مي‌كنيد و همه تغيير مي‌كنند، چون ما همگي آب هستيم و به زندگي دلخواه خود مي‌رسيم. تصاوير جالب كتاب نشان مي‌دهد كه آب مي‌تواند شفا دهد و بنا به قصد و نيت ما، دگرگون شود.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: