نيروي جادويي انديشه (اسرار كاميابي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب با روش‌هاي مثبت‌انديشي و تأثير آنها در زندگي بهتر، تمرين‌هاي كاربردي ريلكسيشن و مدي‌تيشن، تمرين‌هاي كاربردي خود هيپنوتيزمي و تمركز حواس، روش‌هاي برنامه‌ريزي و اقدام توأم با پشتكار براي رسيدن به اهداف بزرگ، قدرت دعا و تأثير مستقيم آن در به مقصد رساندن انديشه‌هاي مثبت هدفدار و فرمول‌هاي جادويي انديشه، آشنا مي‌شويد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: