نيروي بيكران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب راجع به بكارگيري عملكرد‌هاي فشرده، متمركز و هماهنگي است كه شما را به سوي نتايج حيرت‌انگيز و شگرفي سوق مي‌دهد. در واقع اگر من بخواهم در دو كلمه بگويم كه موضوع اين كتاب چيست، خواهم گفت: ايجاد نتيجه درباره‌اش فكر كنيد. آيا اين همان چيزي نيست كه شما واقعا به آن علاقه‌منديد؟ شايد شما مي‌خواهيد چگونگي احساس خويشتن را نسبت به خود و دنياي خود تغيير دهيد شايد دوست داريد كه داراي ارتباطاتي بهتر باشيد، روابط بسيار دوستانه را گسترش دهيد بسيار سريعتر ياد بگيرد، سالم‌تر باشيد و يا پول بيشتري بدست آوريد. شما مي‌توانيد هم اين چيز‌ها را از طريق بكارگيري موثر اطلاعاتي كه در اين كتاب است، بدست آوريد. اما قبل از آن كه بتوانيد نتايج جديدي را بدست آوريد، بايد بدانيد كه شما قبلا نيز نتايجي را بدست آورديد اما ممكن است آن‌ها همان نتايجي نبوده‌اند كه شما خواهانشان بوديد. اكثريت ما فكر مي‌كنيم كه حالت‌هاي روحي و آنچه كه در ذهنمان جريان دارد خارج از كنترل ما هستند. اما حقيقت اين است كه شما مي‌توانيد فعاليت‌هاي ذهني و رفتارتان را تا بدان درجه كنترل كنيد كه قبلا هرگز فكرش را هم نمي‌كرديد. اگر افسرده و غمگين هستيد خودتان اين حالت افسردگي را به وجود آورديد، اگر شاد و مسرور هستيد باز هم خود اين حالت را به وجود آورديد.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: