نوروسايكولوژي و سايكوفيزيولوژي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر كس كه بخواهد با مباحث نوروسايكولوژي و سايكوفيزيولوژي آشنا شود لازم است نسبت به مباني كنش مغز معرفت داشته باشد تا بتواند به درك مباني عصبي فرايندهاي شناختي نايل گردد. به همين جهت مطالب اين كتاب در چهار بخش مشتمل بر بيست فصل ارائه شده است. در فصول يك تا شش به قلمرو موضوع، ساخت دستگاه عصبي، فعاليت بيوشيميايي مغز و چگونگي كنش دستگاه‌هاي حسي و حركتي پرداخته شده و نكات لازم مورد بحث قرار گرفته است.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: