نقشه‌هاي شيطاني (طرحي براي رهايي از كاركردن براي ديگران و ايجاد كسب و كار براي خود)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آدم هميشه به يك نقشه شيطاني نياز دارد. به يك برنامه‌ريزي ديوانه‌وار كه سازگاري و مدارا سرش نشود. برنامه‌اي كه وادارش كند به جاي دلخوش كردن به هر چيز ساده و دم‌دستي، با هر سختي كه شده برود سراغ كاري كه دوست دارد. همان كاري كه با انجامش احساس افتخار كند. اين يعني هر آدمي براي نجات از روزمرگي، براي خلاصي از سر و كله زدن با مديرهاي بداخلاق و بالاخره براي رهايي از انجام كارهاي كسالت‌بار و نفرت‌انگيز نياز به يك برنامه‌ريزي دقيق و خاص دارد كه مولف اين كتاب نامش را نقشه شيطاني گذاشته است. به اعتقاد مولف نكته اينجاست كه زندگي كوتاه است و بايد از اين فرصت كوتاه براي رسيدن به بهترين نتيجه استفاده كرد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: