نقاب بركش بناپارت (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جشن دويست سالگي انقلاب فرصتي را براي شاشا فراهم آورد تا اين ولتريست سيسيلي به يك بازي ذهني بر اساس شيوه‌هاي ولتري دست زند. اين بازي ذهني و يا به قول خودش طالع‌بيني رويدادهاي گذشته، در قالب يك مناظره تخيلي تلويزيوني با شركت ناپلئون بناپارت و يكي از مخالفان سرسخت‌اش، نويسنده و شاعر رمانتيك فرانسوي شاتو بريان و يك جوان امروزي كه آن دوران را تنها در كتاب‌هاي تاريخ خوانده است شكل مي‌گيرد تا در كنار كوهي از مقالات و تفاسير، درباره اين انقلاب و نقش بناپارت، جنبه‌هاي متفاوت‌تري نمايانده شود.

قیمت محصول:

1,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: