نظريه سيستم‌هاي پيچيده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نظريه سيستم‌هاي پيچيده يكي از جديدترين و كارسازترين رويكردهاي نظري دانش امروز است كه دستيابي به رويكردي ميان رشته‌اي را ممكن ساخته است و روشي نو خلاقانه را براي پرداختن به بسياري از پرسش‌هاي ژرف و ديرينه در اختيار انديشمندان قرار داده است. اين رويكرد نظري با وجود اهميت و تاثير چشم‌گيرش در دانش تجربه و علوم انساني اواخر قرن بيستم، هنوز به شكلي بايسته و جامع در اختيار مخاطبان ايراني قرار نگرفته است و همچنان در بيشتر محافل علمي كشورمان ناشناخته باقي مانده است. اين كتاب، صورت‌بندي نگارنده از نظريه سيستم‌هاي پيچيده را در بر مي‌گيرد و با اين هدف نوشته شده كه مخاطب بتواند كار بست اين نگرش را در علوم تجربي و انساني دريابد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: