نظريه روان‌پويشي (براي درمان‌گران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب در حقيقت تلاشي است براي معرفي مكاتب مختلف و آشنايي با مفاهيم و روش كار آن‌ها با بيماران. هر فصل با معرفي بنيانگذار نظريه‌اي كه درباره آن بحث مي‌كند آغاز مي‌شود و در ادامه به تعريف اصطلاحات و مفاهيم كليدي آن مي‌پردازد ضمن آن كه معرفي موردهاي باليني از منظر ديدگاه‌هاي مختلف مورد بحث در كتاب بر غناي هر چه بيشتر كار افزوده است. اين نوشته به دليل جمع‌آوري نظريه‌هاي روان‌پويشي رايج مي‌تواند براي علاقه‌مندان و شاغلان حوزه‌هاي مختلف روان‌كاوي، روانشناسي و بهداشت رواني، و روان‌پزشكان ارزنده و مفيد باشد.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: