نظريه انتخاب در كلاس درس (به دانش‌آموزان آنچه نياز دارند بدهيد آنچه مي‌خواهيد دريافت كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يادگيري هرگز متوقف نمي‌شود. آموزش دادن نيز يادگيري است. آموزش شامل: آموختن مديريت كلاس، آموختن آموزش به دانش‌آموزان با سبك‌هاي يادگيري متفاوت، آموختن ايجاد محيطي پرانگيزه براي يادگيري، آموختن رو به رو شدن با كوهي از كاغذبازي‌ها و آموختن ايجاد تعادل ميان زندگي خصوصي و حرفه‌اي است. براي معلمان فراز و نشيب‌هاي سير آموزشي هرگز متوقف نمي‌شود.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: