نظريه‌ها در روانشناسي رشد (شناخت شناخت اجتماعي شناخت عواطف)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نظريه‌ها در روانشناسي رشد با نگاهي به گذشته و به آينده نظريه‌ها در عصر ارتباطات الكترونيكي پرسش‌هاي مهم رشد در زمينه شناخت، شناخت اجتماعي و عواطف را مطرح مي‌سازد. نظريه‌ها در روانشناسي رشد پاسخ نظريه پردازان نامور به پرسش‌ها، كاستي‌ها و چالش‌ها را بررسي مي‌كند، به ويژه، با بررسي وجه جامعه‌شناسي نظريه پياژه ، نقش مبادله‌هاي ارزشي در تعادل و ثبات جامعه، تفكيك فرايند (هم ـ كاري) از (جبر اجتماعي) در مسير رشد عقلانيت، تحول (من) در معناي تمركز ناآگاهانه بر نقطه نظر شخصي در جهت (شخصيت) در معناي تقابل‌هاي ديدگاهي و تركيب بديع ديدگاه‌هاي فردي و بين فردي، اين جنبه ناشناخته نظام پياژه را براي دانشجويان ايراني روشن مي‌سازد.

قیمت محصول:

135,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: