نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (نظام‌ها راهبردها و مهارت‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر نظريه‌هاي مهم در مشاوره و روان‌درماني را در چهار گروه سازمان داده است: زمينه، هيجانات، فكر و عمل. هر بخش بر مبناي قالب BETA تاكيد نظريه‌هاي زيربنايي را نشان مي‌دهد. زمينه: زيگموند فرويد و روان‌تحليل‌گري كلاسيك، آلفرد آدلر و روانشناسي فردي، فرويدي‌هاي جديد، و روان‌درماني پويشي كوتاه‌مدت. هيجانات: كارل راجرز و درمان فردمحور، درمان وجودي، درمان گشتالتي و رويكردهاي جديدي مانند درمان‌هاي فمينيستي،‌سازنده‌گرا و روايتي (قصه‌درماني) فكر: آلبرت اليس و درمان رفتاري عقلاني عاطفي، آرون بك و درمان شناختي عمل: رفتاردرماني، درمان شناختي‌رفتاري، حساسيت‌زدايي از طريق حركت چشم و پردازش مجدد EMDR واقعيت‌درماني، درمان راه حل محور (درمان با روش حل مسئله) كوتاه‌مدت و درمان‌هاي شرقي و فرا بين فردي.

قیمت محصول:

150,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: