نظريه‌هاي روانكاوانه شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب نظريه‌هاي روانكاوانه شخصيت، منبع ارزشمندي براي علاقمندان به روان‌درمانگري، نظريه‌هاي شخصيت و روانشناسي رشد از منظر روانكاوي است. بلوم در اين كتاب شما را با نظريات صاحب‌نظراني مثل فرويد، يونگ، آدلر، گرينكر، فودور، رنك، فنيكل، استربا، تامپسون و بسياري ديگر آشنا كرده و تاثيرات نظريه فرويد بر انديشه دانشمندان دقيق و منتقد را بررسي مي‌كند. نظريه‌هاي مورد بحث، بسيار روان، انتقادي و سازمان‌يافته و برخوردار از اعتبار علمي هستند. همچنين در يادداشت‌هاي مشروح پايان هر فصل، توضيح داده شده كه براي ابطال و اثبات نظريه‌ها، چه آزمايشاتي مورد استناد قرار گرفته است.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: