نظريه‌هاي جديد روان‌سنجي براي روانشناسان (به انضمام نرم‌افزارهاي تحليل داده‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب در وهله نخست، تشريح نظريه جديد اندازه‌گيري براي مخاطبان روانشناسي است. امروزه نظريه سوال پاسخ نه تنها زيربناي نظري روان‌سنجي بسياري از آزمون‌هاي مهم است، بلكه كاربردهاي پژوهشي بسيار مهمي هم دارد. متاسفانه كتاب‌هاي معدود موجود در اين زمينه براي مخاطبان پژوهشگر و كاربران روانشناسي به آساني قابل درك نيست، اين كتاب‌ها حاوي معادله‌ها و مشتق‌هاي رياضي خيلي زياد و مفاهيم مانوس بسيار اندك‌اند.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: