نشانه (علائم فرهنگي و تجاري اروپا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اصولا يك نشانه براي معرفي يك شغل، يك رويداد يك شخص و يا يك هويت به كار مي‌رود. يك نشانه تجاري خوب مي‌تواند به نمايش بهتر يك چيز و به پايه‌گذاري يك ارزش مورد نظر كمك مي‌كند.

قیمت محصول:

1,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: