نسخه تقويت حافظه (برنامه‌اي 14 روزه براي آنكه مغز و جسم خود را جوان نگه داريد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بسياري از برنامه‌هاي بهداشتي و سلامتي در روزگار ما به توانايي‌هايي جسماني و شكل و شمايل بدن توجه دارند، اما از كنار آمادگي مغز و فراست و ذكاوت به راحتي مي‌گذرند. اين در حالي است كه فراست ذهن و آمادگي جسماني راهنماي ما هستند تا جوان باقي بمانيم، از سلامت روان برخوردار باشيم، و در اوج آمادگي قرار بگيريم. كتاب نسخه تقويت حافظه در واقع همين كار را مي‌كند. شما با برنامه‌اي توفنده و قدم به قدم آشنا مي‌شويد كه نتايجي فوري و فوايدي بلندمدت در اختيارتان مي‌گذارد. نسخه 14 روزه تقويت حافظه به شما امكان مي‌دهد نه تنها از آمادگي جسماني و سلامتي رواني برخوردار گرديد، بلكه بر نشاط و شادابي خود بيفزاييد و از تنش‌هايتان بكاهيد. اگر مطابق دستورالعمل ارائه شده رفتار كنيد، توانايي به ياد آوردنتان افزايش مي‌يابد، احساس جواني و قدرت بيشتري مي‌كنيد، و در مجموع بهتر به نظر مي‌رسيد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: