نبوغ ديوانه (مانيفست كارآفرين‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همچنان كه از نام كتاب پيداست، رندي گيج با نبوغ ديوانه‌وارش افق فكري خوانندگان را گسترش مي‌دهد و راهي براي تحقق روياهاي كارآفريني پش پاي هر انسان هدفمندي مي‌گذارد. گاهي اوقات براي موفقيت بايد ديوانه‌وار حركت كرد و در اين مسير، نياز به تفكري خلاف عادت است. در جامعه امروز، پيدايش گروه كارمندان كارآفرين در دنيا، شرايط كار را متحول كرده است اين گروه، كارمنداني هستند كه مثل يك كارآفرين عمل مي‌كنند. اگر مدير هستيد، يا بازارياب يا يك كارآفرين يا جوينده راه موفقيت، اين كتاب، بندهاي نبوغ دروني‌تان را آزاد مي‌كند و شما را در مسير خلق موفقيت‌تان هدايت مي‌كند.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: