ناتواني جنسي (چهره بيروني يك مشكل دروني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از جنبه‌هاي مهم زندگي سالم، توانايي جنسي و روابط جنسي است كه دوام و ثبات ازدواج و زندگي مشترك را رقم مي‌زند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه از عوامل مهم طلاق، مشكلات جنسي زوجين و كژكاري جنسي مردان مي‌باشد. وقتي كه رابطه‌اي جنسي به نحو بدي پيش مي‌رود، بسياري از جنبه‌هاي ديگر روابط نيز به نحو بدي پيش خواهد رفت. رابطه جنسي اغلب، اما نه هميشه نحوه‌اي كه دو نفر درباره هم فكر مي كنند و نسبت به هم واكنش نشان مي‌دهند را منعكس مي‌كند. در اين كتاب بيشتر مشكلات جنسي مردان مورد بررسي و بحث قرار گرفته است زيرا مردان به صورت طبيعي و به علن ويژگي‌هاي آناتوميكي، مشكلات بيشتري را تجربه مي‌كنند.

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: