ناتواني‌هاي چندگانه (چند معلوليتي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب ناتوانايي‌هاي چندگانه نتيجه دريافت‌هاي تحقيقي و تجربي مولف در حوزه تعريف تشخيص طبقه بندي و ‌آموزش كودكاني است كه از دو يا بيش از ناتواني در حيطه‌هاي مختلف رنج مي‌برند . با توجه به قلت اطلاعات موجود در اين زمينه بيشترين تاكيد اين اثر بر نيازها نظريه‌ها وروش‌هاي آموزشي اين گروه ازكودكان است. اميد است اين كتاب مورد استفاده مدرسان دانشجويان مربيان و مشاوراني قرار گيرد كه به نحوي با كودكان با ناتوانايي‌هاي چندگانه درارتباطند.

قیمت محصول:

4,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: