مي‌خواهم چه‌ كاره شوم (راهنمايي براي جوانان در زمينه حرفه پول و آينده) مجموعه مدرسه زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راهنمايي براي جوانان در زمينه‌ي حرفه، پول و آينده احتمالا تاكنون براي‌تان پيش آمده است كه با فرد بزرگسالي روبرو شويد و از شما بپرسد در آينده مي‌خواهي چه كاره شوي؟، انگار كه معمولي‌ترين سوال جهان را مي‌پرسد و بعد شما در مواجهه با اين پرسش دستپاچه، هراسان يا شايد كمي هم آزرده شده باشيد. شما نتها نيستيد. يكي از دشوارترين پرسش‌هاي زندگي اين است كه بدانيد با زندگي‌تان چه كار مي‌خواهيد بكنيد و بسياري از بزرگسالان هنوز هم با ان دست و پنجه نرم مي‌كنند. مي‌خواهم چه كاره شوم كتابي درباره جهان كار و مخصوص جوانان نوشته شده است. اين كتاب ما را به سفري پيرامون اساسي‌ترين پرسش‌هايي مي برد كه درباره اين موضوع وجود دارند. پرسش‌هايي مثل: چگونه مي‌توانيم علايقم را كشف كنيم؟ يك شغل خود چه چيزهايي دارد؟ چقدر بايد پول دربياورم؟ اقتصاد چگونه عمل مي‌كند؟ حاصل كار كتابي است كه گفتگوهاي بسيار سودمندي را شكل مي‌دهد و به شما كمك مي‌كند تا با اميدواري و ديدي مثبت به زندگي كاري‌تان نگاه كنيد.

قیمت محصول:

45,000 تومان


نظرات شما: