ميناگر عشق (شرح موضوعي مثنوي معنوي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موضوعات مثنوي يكي از علل دشواري فهم مثنوي است، حال آنكه در مثنوي وضوحي تام به كار رفته و هيچ مطلبي به روش فضل‌فروشان حرفه‌اي گنگ و مغلق بيان نشده است. بدين سان براي فهم انديشه‌هاي مولانا چاره‌اي نيست جز آنكه مطالب اجمالي را به مطالب تفصيلي و بالعكس ارجاع دهيم و تفسير مثنوي را از خود مثنوي بجوييم.

قیمت محصول:

250,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: